Konkurranser

Den første konkurransen kommer når klubben har fått mange nok medlemmer. Du kan hjelpe til å skaffe fler, så blir tiden kortere til første konkurranse - og samtidig blir du belønnet for det!

Les mer på Verv en venn-siden!