PERSONVERN

ved netthandel fra Baryton Bokforlag AS

Baryton Bokforlags nettbutikk, med nettstedadresse https://www.baryton-bokforlag.com/nettbutikk, behandler personlig informasjon som er gitt av Kunden for å innfri og bekrefte brukervilkårene, for å behandle elektroniske ordre og frakt, og for å ha mulighet til å kommunisere med Kunden i en tidsperiode som er godkjent av loven.

Generelle bestemmelser
1. Personlig datakontrollør for Baryton Bokforlags nettbutikk, i samsvar med GDPR (General Data Protection Regulation, heretter betegnet som «Regulasjonen») er forlagets deleier og daglig leder Kristin Garnes, gjennom Baryton Bokforlag AS som ligger i Åmli og har organisasjonsnr. 828 722 972 (heretter betegnet som «Kontrolløren»).
2. Kontrollørens e-postadresse og telefonr. for kontakt er: post@baryton-bokforlag.no; mob. 47350800.
3. Personlig informasjon er all informasjon relatert til en identifiserbar eller fysisk person.

Kilden til personlig informasjon
1. Kontrolløren behandler personlig informasjon som er mottatt med Kundens godkjennelse og samlet inn i forbindelse med Kundens opprettelse av elektronisk ordre med tilhørende avtale og fullføring av kjøp i Baryton Bokforlags nettbutikk.
2. Kontrolløren behandler kun identifiserbar informasjon og kontaktinformasjon til Kunden som er nødvendig for å oppfylle kjøpsavtalen.
3.
Kontrolløren behandler personlig informasjon relatert til frakt, regnskap og kommunikasjon mellom partene i kontrakten i en tidsperiode som er godkjent av loven.

Grunnen til behandling av personlig informasjon
Kontrolløren behandler Kundens personlige informasjon av følgende grunner:
1. Registrering på Baryton Bokforlags nettside, i samsvar med Regulasjonens Kapittel 4, Seksjon 2.
2. For å kunne oppfylle den elektroniske ordren som ble opprettet av Kunden (navn, postadr., e-postadr., telefonnr).
3. For å overholde lover og forskrifter som følger av kontraktsforholdet mellom kunden og kontrolløren.
4.
Personlig informasjon er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten vedrørende kjøpet. Kontrakten kan ikke konkluderes uten personlig informasjon.

Tidsperioden for lagring av personlig informasjon
1.
Kontrolløren lagrer personlig informasjon i en tidsperiode som er nødvendig for å oppfylle rettigheter og forpliktelser som følger av kontraktsforholdet mellom Kontrolløren og Kunden samt i en 3-års tidsperiode relevant for avslutningen av kontraktsforholdet.
2.
Kontrolløren må slette all personlig informasjon ved utløpet av tidsperioden for lagring av personlig informasjon.

Mottakere og behandlere av personlig informasjon
Tredjeparter som behandler Kundens personlige informasjon, er underleverandører til Kontrolløren. Tjenestene som er levert av disse underleverandørene, er nødvendige for å kunne oppfylle kjøpskonktrakten mellom Kontrolløren og Kunden, og for å kunne behandle den elektroniske ordren fra Kunden.

Kontrollørens underleverandører er:

  • Webnode AG (nettbutikksystem)

  • Posten (fraktfirma)

  • Stripe (betalingssystem)

Kundens rettigheter
I samsvar med forskriften er kunden berettiget til:
1. Rettigheten til å få tilgang til sin personlige informasjon.
2. Rettigheten til å redigere sin personlige informasjon.
3. Rettigheten til å slette sin personlige informasjon.
4. Rettigheten til å nekte behandling av sin personlig informasjon.
5. Rettigheten til å flytte informasjonen sin.
6. Rettigheten til å trekke tilbake samtykket til behandling av sin personlige informasjon, skriftlig eller via e-post til post@baryton-bokforlag.no.
7.
Rettigheten til å sende inn klage til tilsynsmyndigheten hvis det er mistanke om at det har vært brudd på Regulasjonen.

Sikkerheten vedrørende den personlige informasjonen
1.
Kontrolløren erklærer å ta alle tekniske og organisatoriske forholdsregler som er nødvendige for å beskytte den personlige informasjonen.
2.
Kontrolløren har tatt tekniske forhåndsregler for å sikre datalagringen, først og fremst ved å sikre datamaskintilgang med passord, og ved å benytte anti-virus program og la dette foreta regelmessig sjekk på de relevante datamaskinenene.

Siste ord
1.
Ved å legge inn en elektronisk ordre på nettsiden til Baryton Bokforlag bekrefter Kunden å være informert om alle vilkårene knyttet til beskyttelsen av personlig informasjon og godkjenner dem i sin helhet.
2.
Kunden godkjenner disse reglene ved å huke av boksen i bestillingsskjemaet.
3. Kontrolløren kan oppdatere disse Reglene når som helst. Den nye, oppdaterte versjonen må være publisert på Baryton Bokforlags nettside.

Disse reglene gjelder fra den 20. januar 2023.

Du kan lese mer om dine lovfestede rettigheter når det gjelder personvern på Datatilsynets hjemmeside.