BJØRGVIN PÅ 1300-TALLET

16.05.2024

Av Petrus Jensen

Det er så utrolig spennende å lage bok! 🙂 Man lærer stadig noe nytt, og man får være kreativ på så mange måter. Å "regissere" forsiden for romanen Herleik og finne bakgrunnsmateriale til illustratøren var virkelig en givende utfordring - og midt i den ramlet jeg over en perle av en rekonstruksjon ...

Utsnitt av Asbjørn Tønnesens
forsideillustrasjon til romanen Herleik

Men før jeg viser deg den enestående rekonstruksjonen, må forfatteren få ordet: 

Det var med ærbødighet jeg prøvde å leve meg inn i denne perioden, ved å skrittgå sentrum i Bergen, plotte gamle kart, lete etter rester av 1300-tallets kirker og bygninger, besøke museer og lese gamle nedtegnelser.
    Noe av handlingen la jeg til Bjørgvin, all den tid området framsto som selve midtpunktet i Norge på den tiden. Gater og bygninger i byen er reelle ut fra gamle kart, men jeg har ikke beskrevet byen nøyaktig. Dagliglivet har jeg derimot prøvd å gjengi omtrent slik jeg tror det kan ha artet seg, etter flere års research i Bergen.

Slik skriver Dagfinn Johansen i forordet til "Herleik". Også vi på forlaget har gjort research om Bjørgvin på 1300-tallet, ikke minst for å skaffe illustratør Asbjørn Tønnesen så korrekt som mulig bakgrunnsmateriale for omslagsbildet. Blant annet kom vi over en fantastisk digital rekonstruksjon av hvordan Bergen kan ha fortonet seg i 1350. Filmen (knapt fem minutter) er produsert av Arkikon i samarbeid med Riksantikvaren og Byantikvaren i Bergen og lagt ut på YouTube av Bergen kommune. Her er den: