For bloggere

Ønsker du å anmelde en av bøkene våre?

Vi setter stor pris på alle som vil lese bøkene våre og skrive en omtale/anmeldelse på bloggen sin. Er dette noe for deg, og du ønsker fysisk bok tilsendt, kan du benytte vårt kontaktskjema her

Anmelder- eller vurderingseksemplar som pdf?

Hvis du nøyer deg med komplett pdf inkl. omslag, kart i permene og alt innhold, er det mulig å laste ned passordbeskyttet fil her. (Filstørrelsen på bøkene er ikke proporsjonal med sideantallet, dette har datatekniske årsaker.)

Nødvendig PASSORD for å kunne åpne filene etter nedlasting fås ved direkte henvendelse til Baryton Bokforlag på kontaktskjemaet her.

OBS! Gjennom å laste ned en bok som pdf og be om passord godtar du følgende om copyright og fildelingsforbud, tilsvarende det som gjelder for trykte bøker:

© Petrus Jensen / Asbjørn Tønnesen / Baryton Bokforlag 2017, 2018, 2022
Alt innhold i boken er vernet i henhold til åndsverkloven. Eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring i strid med denne, f.eks. elektronisk fildeling, kan medføre straffe- og erstatningsansvar såfremt ikke uttrykkelig samtykke er gitt av Baryton Bokforlag eller det er tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.