Fasit til blogg-oppgave om tid

I blogginnlegget den 3. januar 2024 spør Petrus Jensen:

Hvor mange enkeltord i det neste avsnittet har – ut fra sammenhengen – med tid å gjøre? Hvor mange finner du?

Kristin og jeg har brukt en del av romjula til å bygge hyller i det vesle biblioteket vårt. Vi begynte altså i fjor, men er ikke ferdige ennå. Jeg har tatt en mengde mål (i et gammelt hus med skjeve gulv og vegger er ingen mål like, derfor blir det mange mål). Jeg har saget og pusset. Imens har Kristin ventet (og omgjort ventetiden til arbeidstid ved å utføre språkvask for en kunde). Da de ulike delene endelig var klare, malte hun dem. Malingen har tørket mens tiden har gått (tørketid). Så satte hun på potetene, rå og harde, rett før hun malte hylledelene igjen. Da hun var ferdig, var potetene blitt myke. Det skjedde noe med dem i det kokhete vannet mens tiden gikk (koketid). I nyttårshelga tok vi en pause, men i ettermiddag skal jeg montere noen av de ferdigmalte hylledelene og gjøre klar flere som Kristin kan male.

Hvor mange tidsrelaterte enkeltord fant du? Hvor mange prosent er dette av avsnittets totalt 151 ord? Etter tidsfristen for konkurransen, 15,01.2024, kommer fasiten her nedenfor.

Oppgaven brukes som en konkurranse på Baryton Bokforlags Facebook-side, med mulighet til å vinne en bok. Der publiseres også vinneren.

FASIT PÅ OPPGAVEN:

Kristin og jeg har brukt en del av romjula til å bygge hyller i det vesle biblioteket vårt. Vi begynte altså i fjor, men er ikke ferdige ennå. Jeg har tatt en mengde mål (i et gammelt hus med skjeve gulv og vegger er ingen mål like, derfor blir det mange mål). Jeg har saget og pusset. Imens har Kristin ventet (og omgjort ventetiden til arbeidstid ved å utføre språkvask for en kunde). Da de ulike delene endelig var klare, malte hun dem. Malingen har tørket mens tiden har gått (tørketid). satte hun på potetene, rå og harde, rett før hun malte hylledelene igjen. Da hun var ferdig, var potetene blitt myke. Det skjedde noe med dem i det kokhete vannet mens tiden gikk (koketid). I nyttårshelga tok vi en pause, men i ettermiddag skal jeg montere noen av de ferdigmalte hylledelene og gjøre klar flere som Kristin kan male.

Fet tekst: Verb i bøyd form sier alltid noe om tiden (nåtid, fortid, framtid), mens verb i infinitiv er tidsnøytrale og telles ikke med. Hjelpeverb (har, skal, kan osv.) telles som egne ord. Totalt 33 ord.

Kursivert tekst: Adverb (f.eks. ennå, igjen), adverbialuttrykk (f.eks. i fjor), adjektiv (f.eks. ferdige, klare) og subjunksjoner (f.eks. da, så, imens) som sier noe om tid. Legg merke til adverbialuttrykkene i fjor, i nyttårshelga og i ettermiddag – her er ett av ordene både kursivert og understreket, fordi substantivet i uttrykket også i seg selv sier noe om tid; i disse tilfellene teller jeg substantivet kun som substantiv. Totalt 18 ord.

Understreket tekst: Substantiver (f.eks. romjula, arbeidstid) som sier noe om tid. Totalt 11 ord.

Til sammen har altså 62 ord med begrepet tid å gjøre i dette avsnittet på 151 ord – faktisk hele 41 %!

Er det ikke fascinerende hvor mye av språket vårt som har med tid å gjøre!?